Menu

آشنايي با دردهاي پستاني

اگر شما در ناحيه پستان احساس درد مي كنيد ، برنامه ي منظم و دوره اي معاينه پستان خود را توسط پزشك متخصص در دستور كار خود قرار دهيد

اطلاعات بیشتر

غربالگري سه ماهه اول

در تست غربالگري سه ماه اول بارداري دو نوع اندازه گيري به همراه سن مادر مورد استفاده قرار ميگيرد تا ريسك سندروم داون و تريزومي18و تريزومي13محاسبه شود

اطلاعات بیشتر

سونوگرافي تفصيلي يا آنومالي اسكن

سونوگرافي سه ماهه دوم بارداري: از هفته 15-28 بارداري است. چون مورفولوژي همه اندامها كامل شده اند ميتوان يك ارزيابي دقيق از ساختار آناتوميك جنين انجام داد

اطلاعات بیشتر
دات نت نیوک فارسی